Team

Dr. med.vet. Ralph Landerer

Dr. med.vet. FVH Katrin Landerer

Dr. med.vet. Fabienne Bitterli

med.vet. Regine Altwegg

med.vet. Käthy Borer

Dr. med.vet. Laura Menzi