Team

Dr. med.vet. Ralph Landerer

Dr. med.vet. FVH Katrin Landerer

Dr. med.vet. Fabienne Bitterli

med.vet. Regine Altwegg

med.vet. Käthy Borer

Dr. med.vet. Sandra Kapica

Dr. med.vet. Laura Menzi

TPA Velia Fornera
TPA Delia Broder
TPA Svenja Luchsinger
TPA Svenja Müller
TPA Lehrtochter Manuela Seliner